닫기

Thắp sáng tác phẩm của bạn
Các sản phẩm Ma thuật LED
Ma thuật LED

  • Tối đa công suất 100W / 150W
  • Điều khiển DMX512 (Tùy chọn)
  • Bảng hình ảnh trượt có thể hoán đổi cho nhau
  • Hoàn toàn không có hiện tượng nhấp nháy ở tất cả các khu vực từ 1 đến 100%.
  • Có thể làm mờ từng cá nhân hoặc phụ với giao thức DMX512, một hệ thống làm mờ linh hoạt hơn. (không bắt buộc)
  • CRI cao và độ chính xác màu sắc đảm bảo chất lượng hình ảnh hoàn hảo.